The Mayoral Back-Yard - The Incredible, Edible Boksa.

Skriva friskt

Posted March 26, 2015, 8:34 p.m. By boksa Tags: Skola

När man talar om att vara på en skola och att handla friskt så kan man faktiskt behöva installera en skrivtavla för att underlätta undervisningen och för att få den på bästa möjliga sätt. Men att använda sig utav en skrivtavla så kan man faktiskt få det som behövs för att barnen skall lära sig vad dom verkligen är viktigt för alla andra som också behöver hjälp. Visst, det kanske känns som en onödig investering nu när alla har sina läsplattor men jag tycker att man skall se till att använda en sådan tavla för alla elever.